บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวิเชียร   ฉลาดล้ำ 
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายซัตญา   ระม้อม 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นายศักดา   ป้องเพชร
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น